zazvonil zvonec

nedeľa 12. júna 2016

a rozprávky je koniec....

Niektoré rozprávky skončia rýchlejšie ako začali. Nie všetky príbehy sa dočkajú svojho hviezdného pokračovania.
Niekedy rozprávku ukončí klamstvo, strach, obavy alebo nezáujem. 

Čo však robiť keď vaša rozprávka skončí skôr ako ste chceli?
Vôbec nič.
Pretože, keby to za to stálo neskončí to. A keď to za to stojí začne to aj bez vašej pomoci. 

A keď nezačne, tak otvorte dvere niečomu novému.
Stáť na mieste sa neoplatí.


A čo mám nové? Je toho dosť no momentálne sa najviac teším z mojich nových vlasov.

Pokiaľ chcete pozrite si nový vlog 


2 komentáre

Latest Instagrams

© Vera Paradis. Design by Fearne.